Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR

1.1. SATICI:

Unvan: AltınparkAVM

Adres: Akevler Mah. Pazaryolu Cad. No:112-114 DK:69 Esenyurt / İstanbul

Telefon: 05327401649

E-Posta: altinparkavm@hotmail.com

Web Sitesi: www.altinparkavm.com

2- ALICI:

Adı-Soyadı/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-posta :

 

MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.altinparkavm.com. internet sitesinden (“Web Sitesi”) elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilenürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ("Kanun") ve  mesafeli Sözleşmeler

Yönetmeliği ("Yönetmelik") hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi(KDV) dâhil toplam fiyatı internet sitesinde belirtildiği şekildedir. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Bedeni, Rengi,

Adedi ve Satış Bedeli www.altinparkavm.com internet sitesi üzerinde “Ürün Detay” kısmında belirtildiği gibidir. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

Ürün Adı:

Renk :

Beden :

Adet :

Fiyat Toplam:

Ara Toplam :

Teslimat Şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

Teslimat Tarihi: Sipariş oluşturulduğu tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde sevkiyatlara başlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, www.altinparkavm.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler sözleşmesinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Kargo verilen şahıs ismine teslim edilmek zorunda. Teslim alacak ikinci isim hakkı vardır. İsim ile birlikte telefon numarası bilgisi şarttır.

4.4- Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6- SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu,öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Eğer mümkün ise, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin www.defacto.com.tr sitesinde ALICI siparişi oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması, emailile SATICI tarafından ALICI’ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.

Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veyafinans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün veya ürün bedelinin 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. But akdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9- SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni iles özleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) güniçinde nakden ve defaten ödenir.

4.10 ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ileilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangibir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını veSATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafındanALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir.

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konuolan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir;

Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksitsayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tekseferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuyamüdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iadetutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılabilir.

ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsaher ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemişolduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesindeödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir. Kredi kartı ile alınmış mal vehizmetin iadesi urumunda SATICI, banka ile yapmış olduğusözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredikartına iade, SATICI'nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir.

Üyenin, ………………………….. kampanyalarının, …………………………..’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi biraçığından (teknik vs.) faydalanarak, …………………………..’a zararvermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalaryapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satışkoşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardanyararlanması gibi …………………………..’a kampanyalarının, satışsisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının ………………………….. tarafından tespit edilmesi durumunda, …………………………..’un kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusuişlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satışsözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

4.11 ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarielektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda ALICI, SATICItarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks,elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemlerivasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’danbaşkaca herhangi bir ön izin almaksızın bilgilendirme, pazarlamave/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs.gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI dilediği zaman, hiçbirgerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronikiletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, SATICI’ya çağrıveya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebiiletmesi yeterli olacaktır. SATICI vazgeçme talebinin kendisine kolaybir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebinalınmasını müteakip SATICI 3 (üç) iş günü içerisinde bu talebingereğini yerine getirecektir.

4.12 ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Tüketici'yeverilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içerenÖn Bilgilendirme Formunu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyitetmiş olur.

ALICI, www.altinparkavm.com internet sitesinde sözleşmekonusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı veödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafındankarşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nıntam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidiverdiğini beyan eder.

4.13 Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumundadahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarakkabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasındankaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemişolması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayıda oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

4.14 Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının,banka kartının, debit kartının ve İnternet Sitesi’nde ve MobilUygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin ALICI’nınkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksızveya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veyafinans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde,ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3(üç)gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICIkendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüteder.

4.15 ALICI tarafından satın alınmış ürünün SATICI’nın hizmet aldığıtedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyattamuadil ürünün de bulunmaması halinde, SATICI’nınALICI’nınödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4.16 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ilesözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumuALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptaletmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) gün içinde kendisineürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekildetek seferde ödenir.

 

MADDE 5- İADE VE DEĞİŞİM HAKLARI HAKKINDA

İade hakları hakkında;

-İade hakkı vardır.

-İade etme süresi üç iş günüdür.

-Üç gün içinde geri iade edilmemiş tarihi aşmış gecikmiş ürünlerkabul edilmemektedir.

-İade edilen ürünlerin kargo bedelleri müşteri tarafından ödenir.

Değişim hakları hakkında;

-Değişim hakkı vardır.

-Değişim için geri gönderim süresi maximum iki haftadır.

-Değişimlerde hasarlı ürünler tespit edilirse müşteriye ek bedelbilgisi verilir.

-Değişim talebi maximum iki kez kullanılır.

-Birden fazla değişim istenilen ürünlerde iade söz konusu değildir.

-Değişim kargo bedeli müşteriye aittir.

Unvan: AltınparkAVM

Adres: Akevler Mah. Pazaryolu Cad. No:112-114 DK:69 Esenyurt / İstanbul

Telefon: 05327401649

E-Posta: altinparkavm@hotmail.com

Web Sitesi: www.altinparkavm.com